KOCIOŁ DEFRO SMART EKOPELL 20KW

SMART EKOPELL

Nowy produkt

10000 Przedmioty

12 740,83 zł brutto

image

Więcej informacji

Innowacyjny kocioł na pellet:

  • wzmocniona konstrukcja oraz wbudowana wężownica schładzająca umożliwia bezpieczną eksploatację w układzie zamkniętym,
  • innowacyjny sterownik : – regulacja pracy kotła w oparciu o przepływ powietrza przez wymiennik / – kolorowy, dotykowy wyświetlacz /– zaawansowane funkcje sterowania
  • wentylator wyciągowy eliminujący problemy z niewłaściwym ciągiem kominowym oraz stabilizujący pracę kotła;
  • efektywny i wysokowydajny palnik pelletowy wykonany z najlepszych materiałów z opcją automatycznego czyszczenia
  • ceramiczna komora pozwalająca na dopalenie produktów spalania oraz wytrącenie znacznej części pyłów ze spalin – rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego
  • wydłużony obieg spalin oraz turbulizatory zwiększające stopień wymiany ciepła.

APC 2 ADAPTIVE CONTROL -FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK

•    innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór  parametrów pracy wentylatora i podajnika

•    automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła

•    sterowanie zapalarką

•    sterowanie wentylatorami nadmuchowym, wyciągowym i podajnikiem

•    sterowanie pompami CO, CWU, dodatkową i dwiema pompami zaworów

•    sterowanie urządzeniem dodatkowym•    sterowanie dwoma zaworami mieszającymi

•    czujnik pojemnościowy minimalnego poziomu paliwa – zabezpieczający przed całkowitym opróżnieniem z paliwa układu podawania

•    pomiar zużycia paliwa

•    możliwość ustawienia dobowej pracy kotła

•    sterowanie tygodniowe kotła, CWU i temperaturami zaworów

•    sterowanie pogodowe•    w wyposażeniu moduł internetowy umożliwiający zmianę parametrów pracy i obsługi kotła (dostęp do menu użytkownika i serwisowego, możliwość zdalnego rozpalenia i wygaszenia kotła)

•    współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją tradycyjną (dwustanową) lub wyposażonym w komunikację RS – SPK LUX

•    możliwość podłączenia modułu DEFRO GSM – umożliwia sterowanie za pomocą telefonu komórkowego

•    możliwość podłączenia dwóch dodatkowych modułów sterujących zaworami (np.: DEFRO MZ) – umożliwia obsługę dwóch dodatkowych zaworów.